Name 區域 類型 電子郵件 電話
瓊林街83號 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 8134 9388 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5686
荔枝角道888號 九龍 零售, 辦公室 leasing@888lckr.com 電話: 辦公室租務,請聯絡 (852) 8130 0628 / WhatsApp (852) 5201 3961 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
Artisan Lab 九龍 零售, 工業 leasinginfo@nwd.com.hk 工作室租務,請聯絡 (852) 8130 0588 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
Artisan Hub 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 2844 3253 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
名珠城 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5718
循道衛理大廈 香港島 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776
萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧樺 九龍 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
溱柏 新界 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
傲瀧 新界 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
啟德體育園 九龍 零售 info@kaitaksportspark.com.hk (852) 5587 6112